hits

Kilden til vitalitet - Nyrene

Dypt nede i jordens fuktige mørke ligger blomstenes røtter. Det er her nede frøet engang ble plantet før det spiret, brøt seg opp gjennom jordskårpen og strakk seg mot solen.  Det er energien som befinner seg i frøet som presser spiren ut av skallet og opp gjennom jordskårpa, hvor den får ny energi fra sollyset. I frøet finner vi viljen til liv og viljestyrken som trengs for å jobbe seg oppover og forbi eventuelle hindringer på veien mot lyset. Uten denne viljen, og uten potensialet frøet inneholder, ville vi aldri sett skjønnheten i plantens fulle blomstring.

Også etter blomstringen, og selv om planten nå får mye næring fra sollyset, er røttene essensielle for dens kraft, skjønnhet og videre blomstring. Uten sterke røtter vil bladene og blomsten visne.

I denne posten vil jeg ta for meg flere av aspektene forbundet med nyrene i kinesisk medisin.  Fra nyrenes vinterdype lagringspotensiale, til vannets magiske og transformerende egenskaper, til hvordan følelsen som er assosiert med nyrene, frykt, ikke bare har negative konsekvenser slik som mange tror, men også er livsviktig og livsbejaende.

Nyrene blir ansett som kroppens røtter i kinesisk medisin, og det er i nyrene den grunnleggende energi er bevart, vår vitalitet. Vårt potensiale og vår viljekraft er nært forbundet med nyrene, og uten sunne og sterke nyrer vil ikke bare kroppen vår mangle energi, men våre drømmer og visjoner vil ikke kunne manifestere seg med kraft i verden. Vi kan si at at vårt potensialet kommer fra nyrene. Dette potensialet får en retning og konkrete planer gjennom leverens(treelementet) energi og når sin blomstring gjennom hjertet(ildelementet). Uten sterk nyreenergi vil både retningen og blomstringen av våre visjoner mangle næring og vitalitet. 

Nyrene og vannelementet

Nyrene er forbundet med vannelementet. Vann er essensielt for alt liv på jorden og dekker i overkant av 70% av jordas overflate. Selv om vann er så og si overalt, har det ingen form, og dermed fri til å innta alle former. Vann er det mykeste av elementene men kan slipe ned det hardeste fjell.

Vannet filtreres ned gjennom jorda, trenger inn i røttene og flyter så oppover og ut i grener, blader, blomster, frukt og grønnsaker. Når sola skinner på vannet, skifter det form til gass og blir til skyer på himmelen, for så å falle mot jorden og på ny revitalisere elver, innsjøer og hav. Vannet er i så måte ikke redd for å falle, men stuper mot avgrunnen og nærer alt på sin vei mot dypet.Vann er synonymt med liv. Der det er nok vann er det en overflod av liv. Ved tørke visner livet vekk og dør. Slik er det også for oss mennesker. En nyfødt baby er ca 80% vann. Dette prosentantall synker betraktelig etterhvert som vi blir elder. Hos en godt voksen person består kroppen av 50-60%vann.

Hos barn og unge voksne ser vi fuktighet naturlig i hud og hår. Ledd og bein er spenstige og fleksible. Skader leges raskt. Unge menneskers sinn er også fleksibelt og evner å ta inn store mengder med ny informasjon. De lærer enkelt nye språk, og flyter lett med forandringene livet bringer med seg.

Aldring er, i kinesisk medisin, nært forbundet med nyrenes helse og energi. Aldring blir delvis sett på som en inntørkings prosess - et tegn på at vannelementet svekkes og at vi mister våre vannressurser. Aldring fører til en stagnasjon i vannet. Bevegelsene flyter ikke som de engang gjorde, vi blir stivere, tankene blir mer rigide, og vi er ikke lenger så tilpasningsdyktige som vi engang var. Selv om dette er en naturlig prosess er det mulig å motvirke denne prosessen til en viss grad. Ved å ta godt vare på nyrene, rense dem og styrke dem vil vi holde nyrene sunne og sterke så lenge som mulig. Dette kan gjøres ved å spise de riktige typer mat, krydder og urter. I tillegg vil massasje av nyrene virke både rensende og styrkende. Trening som tai chi og qi gong er de beste treningsformene for å ta vare på nyrene, og hjelper oss å eldes på en mild måte.

 

Nyrene og frykt

Nyrene er, som nevnt tidligere nevnt, forbundet med frykt. De aller fleste har et utelukkende negativt forhold til frykt. Vi har alle kjent fryktens lammende kraft i kroppen, hvordan den kan få oss til å fryse eller krympe og hvordan den hinder oss i å gjøre ting vi egentlig har lyst til, eller si de tingene vi burde ha sagt.

Selv om det er sant at frykt har negative konsekvenser, som f.eks å gi dårlig fordøyelse, hjertebank, høyt blodtrykk osv, finnes det også en rekke positive aspekter ved frykt. Frykt er faktisk livsnødvendig. Årvåkenhet er et resultat av frykt, noe som styrker vår overlevelsesevne betraktlig. Uten frykt ville vi trolig ikke vært i live, og livet slik vi kjenner det ville tatt slutt ganske fort.

Frykt gjør oss oppmerksomme på farer. Frykt for sykdommer leder til å utviklingen av nye medisiner. Frykt for å lide nød får oss til å finne måter å livnær oss på. Frykt for døden er den mest grunnleggende frykten vi har, og er en av nøkkelfunksjonene til vannelementet, nemlig drivkraften til å overleve.

Forebyggelse og forsiktighet er de positive aspektene av denne følelsen.

Det er vanskelig å skille mellom frykt og begeistring. Fysiologene kan faktisk ikke skille mellom de to adrenalinfylte tilstandene, selv om en er god og en ikke er det. Uten frykt ville det ikke vært noe begeistring eller eventyr, og menneskeheten ville definitivt vært fattigere uten.

 

Frykt sitt mentale aspekt

Frykt er en prosess som går gjennom fem stadier.

  1. Bevissthet om en trussel
  2. Føle frykt
  3. Sinnet vurderer løsninger
  4. Handling
  5. Trygghet (eller tilbake til nr3)

Når en person holder på å bli påkjørt, og hopper unna, er prosessen kort. Hvis den samme personen ser en takstein som er i ferd med å løsne, og kanskje falle ned i nærheten av der barn leker, vil de måtte tenke gjennom hva som må gjøres, og prosessen tar lenger tid. Følelsen frykt er ganske enkelt en igangsetter, og det kan være nyttig, når frykt dukker opp, å se for seg hele prosessen.

Frykt aktiverer sinnet på to måter. Vi må først legge merke til noe som en trussel, f.eks taksteinen som er i ferd med å løsne. Sinnet må oppfatte at taksteinen kan være en trussel. Det noen ser på som en fare, vil andre såvidt legge merke til.

Sinnet er også involvert i å finne en løsning som nøytraliserer faren. F.eks, `Kan jeg nå taksteinen fra soveromsvinduet i andre etasje?` eller `kan jeg få tak i en snekker så han kan fixe problemet før ungene kommer hjem?`. I kinesisk medisin sier man at nyrene skaper dyktighet og visdom. En måte å se dette på er at sunne nyrer fører til en balansert tilnærming i møte med frykt, slik at sinnet kan reagere raskt og effektivt.

 

Unormale/usunne fryktmønstre

Det er to hovedmåter frykt kan manifestere seg på i våre liv.  Vi kan kalle det to ytterpunkter. Hver av disse kan kommer til uttrykk i varierende grad. Det ene ytterpunktet er å føle intens frykt, bli fryktelig redd. Det andre ytterpunktet er å forvente eller se for seg hvor farer og trussler vil dukke opp, slik at man kan forhindre dem og ta kontroll, så man unngår å føle frykt. Ubalanser i nyrene kan komme til uttrykk på begge måter. Enten for mye frykt, eller ingen frykt i det hele tatt.

 

Intens frykt

Ved intens frykt skjer det flere store forandringer i kroppen. Adrenalinnivået skyter i været, musklene strammer seg, hjerterytmen øker og vi svetter mer. Sinnet blir ofte overveldet og personen kan slite med å fungere. Ekstreme eksempler på dette kan sees i fobier og i hysteriske personer.

En person med agrofobi vil ikke forlate sitt hjem uansett hvor mye fornuftige løsninger som blir gitt. De kan faktisk ikke høre disse løsningen fordi frykten blokkerer den, eller hvis de hører den, blir den overdøvet av kroppens fryktrespons.

Alle vet at en liten edderkopp ikke kan skade noen, men for en person som har en fobi for edderkopper spiller ikke det noen rolle. I kinesisk medisin sier man at vannelementet er ute av balanse, og følelsene overkjører sinnet slik at vi mister kontrollen.

Det finnes en del skam rundt det å føle frykt, noe som gjør at de fleste går ganske langt for å skjule at de er redde. Glede, sorg og selv sinne er ofte lettere å vise enn frykt. Derfor er det ikke alltid lett å vite når noen er redde. Hos enkelte kan man se rastløshet som et tegn på frykt. Andre klarer å skjule alle fysiske tegn på frykt slik at det eneste stedet frykten vises er i øynene. De kan ligne litt på rådyr som stirrer inn i frontlysene på en møtende bil mens frykten har fryst resten av kroppen.

Frykt får qi´en til å synke. Det er ofte grunnen til at man opplever å måtte på do i hu og hast når frykten inntar kroppen. I noen tilfeller kan frykt fører til ubehag og smerter i brystet når qi´en blir beveget av frykt. Noen føler det i hjertet. Andre kjenner det som en klump eller et slag i solar plexus eller like under navelen. Mange som føler intens frykt, og ikke liker denne følelsen, lærer seg å unngå situasjoner som gir adrenalinrush. Berg og dalbaner, skumle filmer og alle mulige farlige aktiviteter vil da bli unngått for å slippe denne lammende følelsen.

 

Mangel på frykt

Noen mennesker har lært å undertrykke frykt fullstendig. De bli hyper-årvåkne og forsøker å se for seg hvor farer og trussler kan oppstå slik at den kan nøytraliseres før de dukker opp. Det kan være flere grunner til at de gjør dette. De kan ha opplevd noe som gjorde dem intenst redde når de var barn, og har måtte lære seg teknikker for å undertrykke fryktrespons i så stor grad at de ikke lenger føler frykt i det hele tatt.  I det minste vil de aldri innrømme at de er redde. De bruker ofte mye energi på å forutse hva som kan gå galt, og tenker ut løsninger og reaksjoner før trusselen kommer. Dette kan være folk som er trukket mot høy-risk sport og yrker med høyt press og stor fallhøyde. Det kan være entreprenører som må vurdere flere risikofaktorer for å unngå å tape penger og for å sikre seg å lykkes. De kan føle at de presterer bedre under press og når risikonivået økes, ved økt fart, fjellklatring og andre former for ekstremsport.

Fordelene ved å ikke lenger føler frykt, eller sagt på en annen måte,  fordelene ved  å mestre fryktresponsen, gjør at disse mennesker ofte oppnår fantastisk prestasjoner. Konsekvensene kan i ekstreme tilfeller være døden, da de ofte strekker strikken for langt. 

Dette ble en lang post, og fortsatt er det flere spennende området å utforske i forbindelse med nyrene. For at denne posten ikke skal bli milelang vil jeg heller kommer mer tilbake til dette tema senere. Ut i fra det vi har vært gjennom, kan vi allikevel se at nyrene er en av de viktigste og mest vitale organene i kroppen. Både når det gjelder overlevelse, vitalitet og viljekraft er disse organene essensielle. Det å lære seg hvordan man kan ta vare på nyrene vil derfor hjelpe oss med å oppnå våre drømmer, samt eldes på en så behagelig måte som mulig.

 

www.magemassasje.no

 

Kilder;

Hicks, J. Hick, A. Mole, P. (2004) Five Element Constitutional Acupuncture

Chia, Mantak. (2006) Chi Nei Tsang 1

10 kommentarer

astmaogallergi/Monica's blogg

15.03.2016 kl.20:09

Et utrolig velskrevet innlegg! Jeg lærte masse her! Takk :)

magemassasje

15.03.2016 kl.21:10

astmaogallergi: Det var hyggelig at du syntes :) takk skal du ha!

Mydarklightning

15.03.2016 kl.23:38

Fasinerende innlegg. Men vil det da egentlig si at man kan bedre ptsd eller fobier med å "fukte" nyrene på no vis?

magemassasje

16.03.2016 kl.10:52

Mydarklightning: Veldig forenklet kan man si ja på det spørsmålet. tar man bedre vare på sine nyrer, og lever på en måte som styrker dem fremfor å svekke dem, ville dette hjelpe. Ofte så må man jo også ta fatt på problemet/utfordringen fra flere vinkler. Men det å ta bedre vare på sine nyrer er aldri feil.

Ida

16.03.2016 kl.14:51

Veldig gjenkjennende og bra skrevet! Jeg prøver å ta en nyredetox men synes det er vanskelig å vite hvordan å gå frem. Jeg ble født inn i frykt med gulsott, og senere i voksen alder funnet ut at jeg hadde en periode høye verdier på binyrene. Vet du hvor i Oslo jeg kan gå å få mer kunnskap/behandling for dette? Jeg liker best den naturlige veien og tror ikke på Quick fixes.. Takk for informerende artikkel :)

magemassasje

16.03.2016 kl.15:20

Ida: Det spørs hva slags behandling du ønsker?
Hvis du er åpen for massasje, så tilbyr jeg Chi Nei Tsang(magemassasje), som også inkluderer behandling av nyrene. Det er en blanding av fysisk massasje, pusteteknikker, avspenning o.l.
I tillegg kan jeg vise deg noen enkle teknikker for hvordan du jevnlig kan styrke og rense nyrene dine på egenhånd.
Ta gjerne kontakt på info@magemassasje.no, eller tlf 91861234, hvis du ønsker mer informasjon.

Elena

20.03.2016 kl.11:39

Veldig lærerikt! Man bør vite mye mer om sin egen kropp. Så innviklet og fascinerende.

magemassasje

20.03.2016 kl.14:34

Elena: Helt klart! Det er så mye selv vitenskapen ikke engang vet kroppen, så det er veldig fascinerede.

Harald

24.03.2016 kl.00:08

Velskrevet innlegg, men jeg sitter igjen med noen spørsmål: 1) Hvordan renser jeg nyrene mine? 2) Hvilken mat er best å spise i den forbindelse? 3) Jeg har veldig svak stråle når jeg er på do og den stråler aldri bare rett ned, den deler seg i to eller flere stråler eller noen ganger er den som en vannspreder...derfor må jeg sitte og siden jeg er mann på noenogførti så er det slitsomt å vente på den ene doen på utesteder som kan brukes til sitting, mens de andre bruker pissoaren... Håper på gode svar på dette! Hyggelig hilsen Harald.

magemassasje

24.03.2016 kl.20:01

Harald: Takk for kommentar.
Når det gjelder rensing av nyrer så kan det gjøres med mat/urter/medisiner, med massasje, eller med forskjellige øvelser fra qigong eller yoga.
Det å gi kostholdsråd uten grundig kjennskap til din kropp kan være problematisk, men milde urter som persille og basilikum, kan ikke gjøre skade, og vil bidra til å rense nyrene. Det samme vil bl.a gurkemeie, hibiscus te, rødbetjuice. Det å faste fra tid til annen vil også gi nyrer tid til å regenerere seg. Hvis man kombinerer en kort faste med massasje, ville dette være veldig bra for nyrene.
Når det gjelder svak stråle når du er på do, så kan det være forbundet med prostata. Det finnes øvelser for å "stramme" opp den også. Kegel øvelser for menn kan være noe du sjekke ut.

Vil du har mer info om disse tingene så send meg en mail på; info@magemassasje.no

Skriv en ny kommentar

magemassasje

magemassasje

38, Oslo

www.magemassasje.no www.facebook.no/magemassasje www.instagram.com/instagram Jeg heter Lars Jørgen. Jeg ønsker å bruke denne bloggen å spre informasjon og bevissthet rundt hvordan man tar vare på sin egen mage/organer, hvordan våre tanker og følelser påvirker magen vår, og hvordan vi kan skape "den gode magefølelsen". I tillegg til at jeg også tilbyr behandlinger, magemassasjer, og veiledning. Jeg er for tiden student på Helsehøyskolen-Høyskolen Kristiania (2015-2018) hvor jeg tar en bachelor i akupunktur. Jeg jobber med Chi Nei Tsang ved siden av skolen. På norsk kaller jeg Chi Nei Tsang for magemassasje, da det er en rensende og styrkende massasjebehandling av magen og de indre organer. Massasjen kan omfatte mer enn bare magen. Både rygg, nakke, ben og armer kan inkluderes i behandlingen, men det er størst fokus på mageområdet, da dette tross alt er kroppens motor og senter for vitale funksjoner. Med magen fordøyer vi ikke bare maten vi spiser og væsken vi drikker. Vi fordøyer også våre følelser, våre tanker, holdninger, hva som skjer med oss, og i stor grad det som skjer i verden rundt oss. Problemer eller utfordringer med magen kan derfor komme fra en eller flere av disse områdene, noe som er viktig å huske hvis du sliter med magen, eller ønsker å optimalisere din helse. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe. info@magemassasje.no

Kategorier

Arkiv