hits

Tykktarmen, metallelementet og sorg

Det er sjelden tykktarmen får positiv oppmerksomhet. Vi legger først merke til den når ting stopper opp eller går galt. Den er av mange et undervurdert og sjeldent verdsatt organ. Kanskje dette er grunnen til at det er såpass vanlig med sykdommer og plager i tykktarmen, samt at kreft i tykktarmen er en av de vanligste krefttypene i vår tid. Sagt med de noe overdrevne ordene til V. E Irons;

"Det er få, om noen, andre kilder som forårsaker like mange og vidsprektrede plager. Man kan nesten gå så langt som si at alle kjente kroniske lidelser direkte eller indirekte kan spores tilbake til bakterieforgiftning absorbert fra tykktarmen.Tykktarmen kan kalles Pandoras eske; der det kan spores tilbake til flere lidelser og mennesklig elendighet, mentalt, moralsk og fysisk enn noen annen kjent kilde. Tykktarmen er som et organisk rensende rørsystem, men ved dårlig behandling og forsømmelse blir det et stagnert og stinkende kloakksystem. Når den er ren og normal har vi det bra og er lykkelige; la den stagnere, og den vil destillere forråtnelsesgifter, fermentering og avfallet vil trekke over i blodet, forgifte hjernen og nervesystemet, slik at vi blir deprimerte og irritable. Det vil forgifte våre hjerter slik at blir svake og giddalause; forgifte lungene slik at vi får dårlig ånde; forgifte våre fordøyelsesorganer slik at vi blir oppblåste og stresset; og forgifte blodet slik at huden blir gusten og usunn. Kort fortalt, ved en stagnert og usunn tykktarm, vil hvert eneste organ i kroppen lide; vi eldes raskere, ser og føler oss gamle, våre ledd blir stive og ubehagelige, betennelser vil florere, øynene blir sløve, tankene blir tåkete, og mye av livets gleder forsvinner".

Selv om dette er en smule overdrevet, peker det på noe essensielt. Hvis vi ikke passer på og tar vare på denne viktige delen av kroppen kan det gå veldig galt. Heldigvis begynner både legestanden, forskere og den vanlige mann i gate å forstå viktigheten av dette organet. Forskning rundt bakterier i tarmen blir linket til en hel rekke sykdommer, fra inflammasjon i tarmsystemet til nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons og Alzheimer m.m.I denne posten vil jeg skrive litt om et vestlig syn på tykktarmen, men hovedvekten vil bli lagt til et mer mental-emosjonelt østlig perspektiv, og hvordan følelser som bl.a. sorg kan påvirke helsen til tykktarmen og kroppen generelt.

 

Tykktarmen

Rent anatomisk består tykktarmen av blindtarmen, blindtarmsvedhenget og selve tykktarmen. Selve tykktarmen består av tre omlag like stor deler. Den oppadstigende tykktarmen,den tverrgående tykktarmen og den nedadgående tykktarmen. Etter den nedadgående delen av tykktarmen kommer det en liten S-slynge som kalles colon sigmoideum som ender ut i endetarmen og anus.Tykktarmen mottar ca 500-1500ml kymus (kymus er en blanding mat, magesaft, bukspytt) fra tynntarmen hver dag. Fordi tynntarmen gjør sin jobb bra er det svært lite næringsstoffer igjen i tykktarmsinnholdet. Det viktigste som absorberes i tykktarmen er natrium(salt). Når natrium tas opp følger vann etter,  derfor taper vi veldig lite vann gjennom avføringen. Hvis kymusen blir liggende i tykktarmen for lenge vil såpass mye vann bli trukket ut av den at den blir veldig tør og vanskeligere å presse ut.Noe av det viktigste med tykktarmen er det enorme antallet bakterier. Ved siden av å være en viktig del av immunforsvaret, produserer disse bakteriene flere vitaminer, bl.a. vitamin K og flere av B-vitaminene. Tykktarmens produksjon av vitamin K er spesielt viktig da mange får i seg for lite vitamin K gjennom kosten. Vitamin K er viktig for at blodet vårt skal koagulere, når vi f.eks får en skade, så vi ikke blør i hjel.

Bakteriene kan også fordøye cellulose og andre karbohydrater som ikke blir brutt ned av enzymene i tynntarmen.

Tykktarmen benytter seg av tre typer bevegelser. Den første av disse kalles segmenteringsbevegelser. Denne typen bevegelser gjør at kymus flyttes sakte frem og tilbake, litt som å eltes, samtidig som det langsomt bringer innholdet mot endetarmen. Noen ganger i løpet av dagen, gjerne i forbindelse med måltider, utløses det kraftige og langvarige kontraksjoner av 20-30cm av den første delen av tykktarmen. Disse kontraksjonene kalles massebevegelser. Massebevegelsene presser en del av tarminnholdet ned mot endetarmen. Disse bevegelsen utløses gjerne av at det kommer mat ned i magesekken og over i tolvfingertarmen.

Den siste formen for bevegelser i tykktarmen er det som kalle antiperistaltiske bevegelser. Dette er bølgeaktige kontraksjoner som forplanter seg i motsatt retning av det som er vanlig, altså tilbake mot magesekken. Hensikten er å forsinke transporten av tykktarmsinnholdet slik at mest mulig natrium og vann kan bli tatt opp  igjen.

 

Tykktarmen i et kinesisk perspektiv - metallelementet

Det mentale-emosjonelle aspektet av tykktarmen ligner på dens fysiske rolle. Den hjelper oss med å gi slipp på gamle følelser. Spesielt er tykktarmen og metallelementet forbundet med sorg. Mer om dette senere. En måte å se dette på er at vi tar i mot inntrykk/følelser/opplevelser først gjennom magesekken. I magesekken forberedes følelsene/inntrykkene for fordøyelse. I tynntarmen skiller vi hva som er viktig og relevant, med hva som er uviktig og ikke relevant. I tynntarmen finner vi gullet i opplevelsen eller følelsen, det som gjør at vi vokser og gir livet større klarhet. Etter at gullet har blitt absorbert og integret i vårt hjerte og sinn, gir vi slipp på resten av opplevelsen slik at den ikke tynger oss ned, gjør oss forstoppet eller svekker vår evne til å ta inn nye opplevelser. Tykktarmens evne til å hjelpe oss med å gi slipp på det som ikke lenger gagner oss, hjelper oss også å være mer tilstede i øyeblikket, fremfor å være låst fast i fortiden.

 

Metallelementet

Metal har alltid verdt verdifullt. I århundrer har gull verdt ansett som det mest verdifulle av metallene. En årsak til den høye verdien er dets sjeldenhet. Begravet i hver enkelt av oss er det noe sjeldent, noe som er vanskelig finne og samtidig veldig verdifullt.


 

Vi kan også tenke på metall som mineralene og sporstoffene i jorda og i maten. Fire prosent av kroppen er laget av sporstoffer. Disse blir brukt til å regulere og balansere kroppens kjemi. En person kan for eksempel trenge 400 gram eller mer karbohydrater hver dag, til forskjell fra krom, som vi kun trenger en milliondel av den summen. Allikevel er krom essensielt for at kroppen skal fungere bra.

Det verdifulle metallet er begravet i dypet.

Metall i naturen viser oss noe interessant om dette elementet. De andre elementene i kinesisk medisin - vann, tre, jord og ild - har veldig tydlige manifestasjoner i naturen. Flodbølger, skogbranner, giantiske trær og jorda selv, alle manifesterer noe elementalt. Men hvordan manifesterer metallelementet seg i naturen? Kinesisk medisin har tross alt en historie på flere tusen år. På den tiden hadde de ikke utviklet metallene til den grad vi har i dag. Hvordan så de på metallet på den tiden?

Metall, i naturen, revitaliserer jorda. På høsten faller bladene og frukten faller fra trærne og lander på bakken. De råtner og synker sakte men sikkert ned i bakken, og nærer jorda med næringsstoffer og mineraler. Denne prosessen styrker jordas evne til å bære frem nye sunne og sterke vekster.

I dagen samfunn blir vi stadig mer oppmerksomme farene ved industrialisert landbruk, der vi forsøker å få de naturlige prosessen til å gå raskere. Vi tar maksimalt ut av jorda hver år og bruker kunstig gjødsling for å "holde liv i jorda". "Naturlig landbruk" ville latt åkere få hvile i perioder, og planterester råtne på jorden, for på denne måten nærmest usynlig tilføre jordsmonnet vitale næringsstoffer til jorda.

De gamle kineserne, som levde mer i pakt med naturen, forstod nødvendigheten av å la viktige mineraler og næringsstoffer komme tilbake til jordsmonnet.

Metallene gir jorda bedre kvalitet.

Metallet beskriver også rollen fjellet har inni jorda. Uten fjellet ville vannet sildret gjennom jorda helt inn til sentrum. For at livet skal være mulig på jorda er det nødvendig at vannet returnerer til overflaten for å nære dyr, planter og mennesker. Fjellet skaper en beholder som gjøre det mulig for vannet å komme tilbake til overflaten.

 

Metall og sorg

Mange tenker på sorg som en følelse som plutselig kommer i forbindelse med at noen vi er glad i dør. Det er ofte et sjokk etterfulgt av overveldende sorg. Vi ser denne typen sorg på nyhetene fra krigsrammede land, eller i katastrofefilmer, der de sørgende gråter høylytt og jamrer seg, og vi ser det karakteristiske "kollapse nedover" trekkene som følger med sorgen.

En slik ekstrem form for sorg er ikke typisk. Hverdagen fører med seg mange former for tap. Små tap og store tap. For hver av disse er det en passende emosjonell respons forbundet med det å gi slipp.

De forskjellige typene tap kan variere fra fysiske objekter (noen mer verdifulle enn andre), til mennesker vi er glad i til drømmer om hva man kunne gjort eller blitt. I løpet av et langt liv vil gjenstander bli slitt ut, relasjoner forandre seg, status og renomme kan tape seg,. Uten unntak blir alle elder med medfølgende tap av evner, muligheter, helse og fremtid. Mange av livets aspekter blir selvfølgelig bedre etterhvert som vi blir eldre, men til slutt vil alt man har skaffe seg i livet gå tapt, hvis ikke i løpet av livets gang, så ihvertfall ved dets slutt.

Det er bare naturlig for folk å eie og føle tilknytning til ting. Konseptet "eierskap" er dypt forandret i de fleste kulturer på vår planet. Et av de første ordene barn lærer er "min", og det å skaffe seg materielle eiendeler er en de største drivkreftene i folks liv. Uansett hvor mye spirituelle lærer har rådet oss om å bevisst gi slipp på ting ,og vandre gjennom livet uten å knytte oss til for mange ting, har vi en tendens til å skape sterke bånd til gjenstander, dyr og andre mennesker.

 

Sorg og det å gi slipp

Det er både naturlig og uungåelig å knytte seg til andre mennesker. Når man blir eldre er det stor sannsynlighet at mange av de vi har blitt glad i i løpet av livet vil gå bort. Når man elsker noen, eller er glad i noen, dekker dette et stort behov, og dette skaper uten tvil en avhengighet. Intense og langvarige følelser oppstår ofte når man mister noen man har vært avhengig av i større eller mindre grad. For barn er intense følelse av å bli forlatt, av sorg eller tap, noen av det viktigste årsakene til sykdom. Det å føle tap av noen som står en nær er ofte den mest intense følelsen man må utholde. Uansett om en persons livslyst holder seg i livet, eller om den blir avstumpet og livløs av et slik tap, vil det uten tvil påvirke deres metallelement.

Tap kan selvfølgelig etterfølges av andre følelser, som sinne eller angst, men sorg blir ansett som den mest passende i prosessen å gi slipp, og som en forberedelse til å gå videre i livet. Det fleste ville syntes det var rart om noen bare ristet av seg et tungt tap, uten å oppleve noen intense følelser, og fortsette som vanlig som om ingenting har skjedd. 

Sorgens forskjellige uttrykk

Opplevelsen av sorg kan få mange uttrykk. Hos noen kan følelser som skuffelse eller lengsel være sterke. Hos andre kan anger oppleves. Når disse følelsene er intense og langvarig, blir det ofte for smertefull å oppleve dem fullt ut. Spesielt kan det være slik for barn, og det kan oppstå en tendens til å undertrykke følelsene. I kinesisk medisin sier man at når sorg et tilstede, "forsvinner" qi´en. Følelsen etterlater seg en tomhet, både i form av følelsen av tomhet etter personen som gikk bort, men også i form av tomhet i energi, eller et energetisk vakum. Mange vil nok ikke oppleve seg selv som tomme, men det vil være et livsløst aspekt ved dem.

Poeten Havelock Ellis skrev; "Pain and death are a part of life. To reject them is to reject life itself".

Et liv der noe mangler, og der en del av sjelen mangler, er prisen man betaler for å undertrykke disse kraftige følelsene.

 

Sorg i helse og sykdom

Metallelementet, og dets fysiske organer tykktarmen og lungene, gir folk kapasiteten til å håndtere tap, samt evnen til å gi slipp på den eller det de engang var glad i, føle smerten og gå videre. Når metallelementet er forholdsvis balansert vil denne prosessen gå som den skal. Den "forsvinnende qi" følelsen vil ski over ansiktet, brystet, ned i magen, for så å avta. Tårene kan strømme, man kan hulke og jamre seg, og følelsen flyter fritt gjennom kroppen. Man er ikke redd for sorgens dybdne og kjenner den fullt ut. Denne evnen til å ri av stormen vitner om et av metallelementets, og de respektive organenes positive aspekter, mot. Mot til å møte livets mangfoldige og ofte skremmende dybde, først og fremst i seg selv, men også hos andre

Ved et ubalansert metallelement vil ikke sorgen flyte like fritt, og det kan oppstå stagnasjon fordi de ikke virkelig har gitt slipp. Denne stagnasjonen og manglende evne til å innfinne seg med tapet og forandringene, har en undertrykkende virkning på vår livskraft, og kommer ofte til uttrykk ved at man nærmest sleper sine ben etter seg når man går, og kan påvirker personens helse.

Spesielt brystet kan snøre seg sammen i et forsøk på stoppe følelsene.  Hos noen kan man nærmest se en uthuling eller tilbaketrekning i brystregionen, som om de trekker seg unna eller beskytter sitt hjerte.

 

Håndtere sorgen

Mange føler et stort behov for å bedøve sorgen. Man kan nærmest spontant benekte at noe er galt. Hvis de gjør en feil eller noe går galt ber de sjelden om unnskyldning, da dette vil være en innrømmelse ovenfor seg selv og andre at de ikke klarer å oppføre seg passende i en situasjon.

Som nevnt tidligere kan det være en tendens til å være noe slapp og livløs. I noen tilfeller også mørke til sins og tilbaketrukket. Andre igjen, opprettholder et perfekt ytre for å overbevise seg og andre at alt er bra. De kan overbevise seg selv om det høyere meningen med alt og se det store perspektivet. Ofte kan dette perfekte ytre være preget av en skjørhet som vitner om at det dekker over, eller undertrykker noe sårt.Tap og sorg er noe vi alle må møte før eller senere. Livets forgjengelighet gjelder for oss alle og måten vi møter dette og forholder oss til dette på har stor påvirkning på livene vi lever og på vår helse. Plager og sykdommer i tykktarmen, og andre steder i kroppen, kan være direkte eller indirekte forbundet med vår evne til å fordøye tap og hvor flinke vi er til å erkjenne livets realiteter og gi slipp. Selvfølgelig kan ikke alt forklare av dette. Visse sykdommer og plager er genetisk, andre kan komme av miljø, men hvordan vi forholder oss til disse følelesene påvirker oss ofte dypere enn vi tror. Alt som blir født må dø, ingenting varer evig. Mye sorg og lidelse er forbundet med dette faktum. Den andre siden av denne mynten er at det alltid kommer noe nytt. Det kommer alltid en ny vår, nye møter, ny kjærlighet og nye roser på den gamle busken. Gjødsel blir til blomster og frukt. Vår evne til å gi slipp på det gamle henger, som vi har sett, svært tett sammen med vår evne til å nyte det nye livet som stadig blomstrer og spirer opp igjen.

Forgjengelighet er en av livets store lærere. Vi kan lære dens lekse eller føle tomheten ved å fornekte dette viktige aspektet av livet. 

www.magemassasje.no

 

Kilder;

Hicks, J. Hick, A. Mole, P. (2004) Five Element Constitutional Acupuncture

Ching, Nigel. (2012) Akupunkturens Grundprincipper.

Chia, Mantak. (2006) Chi Nei Tsang 1

Haug, E. Sand, O. Sjaastad, Ø. Bjålie, J. (2006) Menneskekroppen - Anatomi og Fysiologi

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25476529

6 kommentarer

astmaogallergi/Monica's blogg

10.04.2016 kl.22:24

Whow, det var en grundig innføring i tarmene verden. Noe kjent, noe ukjent. Takk! Jeg slukte det rått og vet indelig vel at dette er en del av kroppen som vi må ta bedre vare på.

magemassasje

10.04.2016 kl.22:48

astmaogallergi: Bare hyggelig, og selv takk for kommentar. Enig med deg, vi burde nok alle ta bedre vare på denne viktige delen av oss.. Som i ytterste instans også handler om å ta inn over oss noen av livets tøffe realiteter. Da hadde vi kanskje verdsatt alt liv litt mer :)

crohnsglede

11.04.2016 kl.09:28

Så utrolig bra innlegg!!!!

magemassasje

11.04.2016 kl.11:55

crohnsglede: takk for det! Spesielt hyggelig at du likte det, da jeg vet du har mer greie på dette området enn de fleste!

Anne Gry Venås

12.04.2016 kl.15:45

Tusen takk igjen Lars - dine innlegg er spennende, utfyllende og veldig gjennomarbeidede. Du sitter på så mye viktig kunnskap, og det at du deler er av stor verdi.

Tarmhelse er noe som mange får øynene opp for nå, med mange fine og spennende bøker på markedet om hvordan en dårlig tarmhelse kan påvirke oss på mage plan, og gi mange ulike helseplager og sykdommer. Da er det fint med et supplement fra østlig filosofi også.

magemassasje

13.04.2016 kl.08:51

Anne Gry Venås: Tusen takk for det Anne Gry :)

Skriv en ny kommentar

magemassasje

magemassasje

38, Oslo

www.magemassasje.no www.facebook.no/magemassasje www.instagram.com/instagram Jeg heter Lars Jørgen. Jeg ønsker å bruke denne bloggen å spre informasjon og bevissthet rundt hvordan man tar vare på sin egen mage/organer, hvordan våre tanker og følelser påvirker magen vår, og hvordan vi kan skape "den gode magefølelsen". I tillegg til at jeg også tilbyr behandlinger, magemassasjer, og veiledning. Jeg er for tiden student på Helsehøyskolen-Høyskolen Kristiania (2015-2018) hvor jeg tar en bachelor i akupunktur. Jeg jobber med Chi Nei Tsang ved siden av skolen. På norsk kaller jeg Chi Nei Tsang for magemassasje, da det er en rensende og styrkende massasjebehandling av magen og de indre organer. Massasjen kan omfatte mer enn bare magen. Både rygg, nakke, ben og armer kan inkluderes i behandlingen, men det er størst fokus på mageområdet, da dette tross alt er kroppens motor og senter for vitale funksjoner. Med magen fordøyer vi ikke bare maten vi spiser og væsken vi drikker. Vi fordøyer også våre følelser, våre tanker, holdninger, hva som skjer med oss, og i stor grad det som skjer i verden rundt oss. Problemer eller utfordringer med magen kan derfor komme fra en eller flere av disse områdene, noe som er viktig å huske hvis du sliter med magen, eller ønsker å optimalisere din helse. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe. info@magemassasje.no

Kategorier

Arkiv